Taggar

Different Worlds

Illusion
Digital
Förändrade uppfattningar
Övernaturlig
Verklighetsflykt

”Möjligheten att kunna förflytta sig från en värld till en annan
frigör sinnet”
Dagens teknik gör det möjligt att befinna sig i olika världar, eller verkligheter, på samma gång – snabbt och enkelt. Ena stunden skypar vi med en faster i Brasilien och i nästa spelar vi World of Warcraft med vänner i Finland för att sedan sätta på våra 3D-glasögon och träffa Alice i Underlandet.

Science fiction- och fantasy-rörelser har utforskat andra verkligheter i många år. Vi har ett inbyggt behov av illusioner. Det virtuella och övernaturliga har blivit en naturlig del av våra liv. Vi använder gärna effekter som lurar ögat (trompe l’oeil) och färgskalan avspeglar extremer. Den varierar från det drömska och övernaturliga till det solida och realistiska. Klara blå, gröna och röda färger ställs mot eteriska, nästa transparenta pasteller.
Colour Future 2012, Different Worlds
Colour Future 2012
Nya, oväntade upplevelser i skogen...
Colour Future 2012
Lura ögat med färgeffekter!
Colour Future 2012
Vi behöver illusioner och spänning i våra liv.
En gång om året samlas en internationell grupp kreativa experter inom olika områden för att bestämma vilka färger och trender som kommer att gälla under det kommande året. Deras åsikter, insikter och upptäckter översätts till färgkartor och bilder, som sammanställs till ”ColourFutures”. Ovan ser du en av 2012 års trender enligt denna grupp. Är du nyfiken på kulörerna som hör till? Gå till närmaste Nordsjö Idé & Design-butik!